Rozbudowa stacji 220/110 kV Piła Krzewina
o rozdzielnię 400 kV – I etap


Kwadrat
Menu start


AKTUALNOŚCI

marzec 2017 r.

W dniu 3 marca 2017 wykonawca uzyskał prawomocną decyzję o wydaniu pozwoleniu na budowę dla nowego budynku stacyjnego. Nowy budynek został zlokalizowany na terenie istniejącej stacji Piła Krzewina.23 stycznia 2017 r.

Wykonawca inwestycji prowadzi działania zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę budynku technologicznego stacji elektroenergetycznej Piła Krzewina. Jednocześnie odbywają się rozmowy, które mają wyłonić wykonawcę tego obiektu.listopad 2016 r.

4 listopada w Kaczorach odbyła się sesja Rady Gminy. Przedstawiciele wykonawcy mieli okazję zapoznać radnych i mieszkańców z inwestycją. Informowali więc o harmonogramie rozbudowy stacji elektroenergetycznej w Krzewinie, działaniach zmierzających do uzyskania decyzji środowiskowej oraz pozwoleń na budowę. Radnych interesowała głównie kwestia podatków od inwestycji, jakie zasilą gminną kasę.wrzesień 2016 r.

Wykonawca inwestycji przypomina, że od końca lipca w Urzędzie Gminy Kaczory działają punkty informacyjne, w których dostępne są foldery o rozbudowie stacji elektroenergetycznej. W razie pytań zapraszamy również do korzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie.


ZOBACZ WSZYSTKIE
Lokalizacja Stacji Piła-Krzewina
INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna PSE Inwestycje S.A. Control Process S.A.